Taisyklės

TAISYKLĖS KLAIPĖDOS KAZIUKO MUGĖS DALYVIAMS

Klaipėdos Kaziuko mugėje gali dalyvauti tik tautodailininkai, amatininkai, liaudies meistrai, ūkininkai, tautinio ir kulinarinio paveldo atstovai, prekiaujantys rankų darbo gaminiais, nemasinės gamybos amatininkų dirbiniais, dailiųjų amatų gaminiais, maisto produktais, tautodailės gaminiais.

Leidimas įvažiuoti į mugės teritoriją – nustatyto pavyzdžio prekybos vietos kuponas, kuris bus išsiųstas nurodytu elektroniniu paštu.

Į mugės teritoriją įvažiuojama VIENOS KRYPTIES maršrutu: Naujojo Uosto – Sukilėlių – Turgaus gatvėmis.

IŠVAŽIUOJAMA: Turgaus – Tiltų – Sukilėlių gatvėmis.   

Į mugės teritoriją leidžiama įvažiuoti tik turint tikslą išsikrauti prekes ar išvežti prekes iš renginio teritorijos, prieš pradedant prekybą ar pasibaigus prekybai.

Važiuoti mugės teritorijoje gali mugės dalyviai vadovaujantis teritorijoje esančiais kelio ženklais.

Privaloma:

Pašalinti transporto priemones, priekabas ir kt. iš mugės teritorijos ne vėliau kaip 30 min. iki mugės darbo pradžios. Palaikyti švarą ir tvarką prekybos vietoje. Išnešti šiukšles į šiukšlių surinkimo konteinerius (Sukilėlių g.) pasibaigus mugei.

Prekiautojai privalo turėti visus veiklai vykdyti reikalingus dokumentus (leidimas prekiauti renginio metu (gautas el. paštu su priskirtomis prekybos vietomis), įmonės registracijos dokumentas, asmens dokumentas, verslo liudijimas, individualios veiklos vykdymo pažyma, ūkininko, bitininko, žolininko pažymėjimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę vykdyti veiklą, maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas arba gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinis patvirtinimas), kad reikalui esant būtų galima sutikrinti duomenis.

Mugės dalyvis privalo laikytis Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų, prekybos vietoje turėti gesintuvą (ne mažiau 2 kg. talpos).

Mugės dalyvis privalo vadovautis visais galiojančiais prekybą viešoje vietoje reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Organizatoriai už mugės dalyvio padarytus nusižengimus neatsako.

Draudžiama:

  • Važinėti mugės teritorijoje mugės darbo metu.
  • Parkuoti transporto priemones mugės teritorijoje.

 Mugės organizatorius